Χρηματοδότηση Ακινήτου

Η Appavi.com σε συνεργασία με μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο, δημιούργησε και προωθεί τη νέα υπηρεσία ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, απευθυνόμενη σε όλους τους υποψηφίους αγοραστές, οι οποίοι αναζητούν χρηματοδότηση για τους κάτωθι τομείς:

  • ΑΓΟΡΑ
  • ΑΝΕΓΕΡΣΗ
  • ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
  • ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
  • ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΔΑΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ.

Η χρηματοδότηση ακινήτου/κατοικίας ΔΕΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ την αγορά ακινήτου μέσω του γραφείου της Appavi.com. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και για ακίνητα ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ.

Για σχετική ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε τώρα για ραντεβού με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679.