Θέσεις Εργασίας


ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΩΔ.2018)
ΛΑΡΙΣΑ

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, διατήρηση & διαχείριση πελατολογίου
 • Aναθέσεις & υποδείξεις ακινήτων
 • Ορθή καθοδήγηση & ενημέρωση πελατών
 • Διαπραγμάτευση, διαχείριση & ολοκλήρωση συναλλαγών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικών/Marketing)
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (web use/word/excel/access)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency ή Lower)
 • Ηλικία 27-40ετών
 • Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα
 • Γνώση της ελεύθερης αγοράς
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης & ολοκλήρωσης συναλλαγών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Σχετική προϋπηρεσία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Μπλοκ παροχής υπηρεσιών (σε ισχύ ή διαφορετικά απαραίτητη προϋπόθεση η έναρξη επαγγέλματος)

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει πράξεων επί ακινήτων
 • Συνεχής υποστήριξη
Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο: advertise@appavi.com
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.