Μισθώσεις

Η ενοικίασημίσθωση ενός ακινήτου δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει γνώσεις, εμπειρία, στρατηγική και επαγγελματισμό για μια σειρά  παραγόντων επί διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι θα καταστήσουν ένα ακίνητο ως  ‘ελκυστικό’  προς μίσθωση με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση του και θα προστατέψουν τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή από αποτυχημένες επιλογές επιτηδείων ή δύστροπων ενοικιαστών.

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις μισθώσεων, όπου επιπόλαιες ή βιαστικές κινήσεις των ιδιοκτητών – εκμισθωτών από πλευράς επιλογής ενοικιαστή – μισθωτή, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα όπως τα παρακάτω:

 • Μη είσπραξη μισθωμάτων – ενοικίων
 • Σημαντικές φθορές επί του ακινήτου από τους μισθωτές
 • Εξώδικη καταγγελία μίσθωσης
 • Αγωγή απόδοσης μισθίου
 • Δικαστικές περιπέτειες (γενικά) οι οποίες συνεπάγονται επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία

Στην Appavi.com η διαδικασία της προώθησης ενός ακινήτου προς μίσθωση έως την επίτευξη αυτής περιλαμβάνει:

 • Επίσκεψη – αυτοψία στο προς διάθεση ακίνητο παρουσία ιδιοκτητών – εκμισθωτών, φωτογράφηση χώρων & καταγραφή βασικών στοιχείων
 • Συμβουλές προς τους εκάστοτε ιδιοκτήτες – εκμισθωτές (γενικά επί του ακινήτου)
 • Πανελλαδική προβολή ακινήτου
 • Ορθή ενημέρωση & καθοδήγηση υποψηφίων ενοικιαστών – μισθωτών
 • Αξιολόγηση υποψηφίων ενοικιαστών – μισθωτών
 • Συνάντηση ιδιοκτητών & υποψηφίων ενοικιαστών για περαιτέρω ανάλυση πληροφοριών ή πιθανών αποριών
 • Σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ των συμβαλλομένων (ιδιοκτητών – ενοικιαστών)

Απώτερος στόχος του γραφείου μέσω της ανωτέρω διαδικασίας είναι μια ‘υγιής’ και επιτυχημένη μισθωτική συμφωνία ανάμεσα σε ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις και των δύο πλευρών, δίχως ασάφειες.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις αναθέσεις ακινήτων προς ενοικίαση – μίσθωση ή τις μισθώσεις ακινήτων γενικά, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com