Πλεονεκτήματα Συνεργασίας

Η συνεργασία με την Appavi.com περιλαμβάνει μια σειρά πλεονεκτημάτων, είτε ο πελάτης υπάγεται στην κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων, είτε στην κατηγορία μισθωτών – αγοραστών ακινήτων.  Τα βασικά πλεονεκτήματα για κάθε κατηγορία πελάτη αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

Ιδιοκτήτες Ακινήτων

 • Πανελλαδική προβολή
 • Επαγγελματική προώθηση – υπόδειξη
 • Αξιολόγηση υποψηφίων μισθωτών ή αγοραστών
 • Συμβουλές επί θεμάτων διαχείρισης & διαπραγμάτευσης ακινήτων
 • Εξοικονόμηση χρόνου υπόδειξης ακινήτων
 • Εκτίμηση ακινήτων
 • Διαφανείς διαδικασίες

Μισθωτές – Αγοραστές

 • Γκάμα ακινήτων
 • Ορθή καθοδήγηση & ενημέρωση επί ακινήτων
 • Συμβουλές επί θεμάτων μίσθωσης – αγοράς ακινήτων
 • Εξοικονόμηση χρόνου αναζήτησης ακινήτων
 • Διαπραγμάτευση επί των ζητούμενων τιμών
 • Διαφανείς διαδικασίες

Μην ρισκάρετε σε θέματα εκμετάλλευσης, προώθησης ή επιλογής ακινήτων. Κινηθείτε επαγγελματικά, με σωστές και διαφανείς διαδικασίες, μέσω της Appavi.com.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις αναθέσεις ή αναζητήσεις ακινήτων, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ/νο 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com