Διαχείριση

Η υπηρεσία Διαχείριση αναφέρεται στους ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι για λόγους αδυναμίας παρακολούθησης και κατά συνέπεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας τους, επιθυμούν να αναθέσουν στο γραφείο της Appavi.com τη διαχείριση του ακινήτου τους, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες ως προς τους παρακάτω τομείς:

  •  Μίσθωση ακινήτου, είσπραξη & απόδοση μισθωμάτων
  •  Επιλογή & επίβλεψη συνεργείου καθαρισμού (εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)
  •  Επιλογή & επίβλεψη συνεργείου εργασιών βαφής
  •  Επιλογή & επίβλεψη συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών
  •  Επιλογή & επίβλεψη συνεργείου υδραυλικών εργασιών
  •  Επιλογή & επίβλεψη συνεργείου δομικών (εσωτερικά) εργασιών (πλακίδια, είδη υγιεινής, κουφώματα, γυψοσανίδες,  έπιπλα/ντουλάπια κουζίνας & δωματίων, κ.α.)
  •  Διακόσμηση & επίπλωση ακινήτου

Η Appavi.com προτείνει την υπηρεσία Διαχείριση ως την καλύτερη λύση για τους ιδιοκτήτες μόνιμους – κατοίκους εξωτερικού ή γενικά κατοίκους εκτός της έδρας του ακινήτου, οι οποίοι θα λαμβάνουν επαγγελματικών υπηρεσιών διαχείρισης της ιδιοκτησίας τους, απαλλαγμένοι από το άγχος της γενικής επιθεώρησης αυτής.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Διαχείριση, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com

Σημαντική Διευκρίνιση:

H υπηρεσία είσπραξης και απόδοσης μισθωμάτων, παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις όπου η μίσθωση του ακινήτου έχει πραγματοποιηθεί μέσω του γραφείου της Appavi.com.