Συχνές Ερωτήσεις

1. Με ποιο τρόπο μπορεί να ανατεθεί ένα ακίνητο στο γραφείο της  Appavi.com;

Ένα ακίνητο προς μίσθωση, πώληση, εκτίμηση ή διαχείριση μπορεί να ανατεθεί στην Appavi.com με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Τηλεφωνικά στα: 2413 011679 ή 6934 646999 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες καταστημάτων Λάρισας)
  • Με αποστολή e-mail στο: advertise@appavi.com
  • Κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της επιχείρησης

2. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται με την ανάθεση ενός ακινήτου  στο γραφείο της Appavi.com;

Με την ανάθεση του ακινήτου σας στην Appavi.com, συνεργάτης του γραφείου θα επικοινωνήσει μαζί σας για ραντεβού στο χώρο του ακινήτου, σχετική φωτογράφηση και τη συμπλήρωση/υπογραφή του σχετικού εντύπου ανάθεσης ακινήτου (Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου).

3. Τι είναι το έντυπο ανάθεσης ακινήτου και ποια τα είδη αυτού;

Το έντυπο ανάθεσης ακινήτου (Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου) αποτελεί την έγγραφη συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και του γραφείου της Appavi.com, αναφορικά με την προώθηση των ακινήτων προς μίσθωση, πώληση, διαχείριση, αντιπαροχή, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κλπ, σε πελάτες της Appavi.com. Η Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου διακρίνεται σε δύο (2) είδη: α) την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης και β) τη Μη Αποκλειστική (Απλή) Εντολή Ανάθεσης.

4. Τι είναι η Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου;

Η Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης ακινήτου ορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η Appavi.com  αποτελεί το μοναδικό κτηματομεσιτικό γραφείο που αναλαμβάνει την προώθηση προς μίσθωση ή αγοραπωλησία του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η μίσθωση ή αγοραπωλησία του ακινήτου, η Appavi.com τερματίζει κάθε εργασία προώθησης του  ακινήτου,  εκτός κι αν η Εντολή Ανάθεσης ανανεωθεί είτε ως Αποκλειστική, είτε ως Μη Αποκλειστική.

5. Ποια είναι τα οφέλη της Αποκλειστικής Εντολής Ανάθεσης Ακινήτου;

Η συνεργασία με την Appavi.com διασφαλίζει την εχεμύθεια στην μίσθωση ή αγοραπωλησία του ακινήτου. Η Appavi.com αξιολογεί τους υποψήφιους μισθωτές ή αγοραστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες άσκοπες ενοχλήσεις. Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται είναι βάσιμο και ουσιαστικό.

Με την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης η Appavi.com δίνει μεγαλύτερη ‘βαρύτητα’ στις διαδικασίες προώθησης και προβολής του ακινήτου.

Με την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης, η προμήθεια που καλείται να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην περίπτωση πραγμάτωσης της μίσθωσης ή αγοραπωλησίας, είναι μικρότερη συγκριτικά με εκείνη της Μη Αποκλειστικής Εντολής Ανάθεσης. Για ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις του γραφείου, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ/νο 2413 011679 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες καταστημάτων Λάρισας).

Με την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης, η Αppavi.com επιλέγει  να συνεργαστεί  με συγκεκριμένα, νομίμως υφιστάμενα κτηματομεσιτικά γραφεία για τη μίσθωση ή αγοραπωλησία  του ανατεθέντος ακινήτου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη ροή υποψηφίων μισθωτών ή αγοραστών.

 6. Τι είναι η Μη Αποκλειστική (Απλή) Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου;

Είναι η εντολή που δίδεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προς την Appavi.com για την προώθηση της μίσθωσης ή αγοραπωλησίας του ακίνητου. Δεν έχει χρονικό περιορισμό και ο ιδιοκτήτης του ακίνητου μπορεί να υπογράψει όσες εντολές επιθυμεί και με άλλες, νομίμως υφιστάμενες, κτηματομεσιτικές εταιρίες – γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποια από τις κτηματομεσιτικές εταιρίες ολοκληρώσει την μίσθωση ή αγοραπωλησία του ακινήτου.

 7.  Ποια είναι η διαδικασία για την υπόδειξη ακινήτων του γραφείου της Appavi.com;

Για την υπόδειξη ακινήτων, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το γραφείο στο 2413 011679 και προγραμματίστε ραντεβού με διαθέσιμο συνεργάτη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η επικοινωνία προτείνουμε να γίνει τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιθυμητή (από πλευράς ενδιαφερομένου) ημερομηνία υπόδειξης ακινήτων.

 8. Χρεώνομαι για την υπόδειξη ακινήτων του γραφείου της Appavi.com;

Για τις υποδείξεις ακινήτων δεν υπάρχει καμία χρέωση.

9. Χρεώνομαι για τις υπηρεσίες του γραφείου της Appavi.com;

Για όλες τις βασικές υπηρεσίες της Appavi.com (μισθώσεις, πωλήσεις, διαχείριση, εκτιμήσεις) υφίστανται χρεώσεις. Για ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις του γραφείου, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ/νο 2413 011679 (Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες καταστημάτων Λάρισας).

10. Ποιον βαρύνουν οι χρεώσεις της Appavi.com; Τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές – αγοραστές;

Οι χρεώσεις του γραφείου βαρύνουν και τις δύο πλευρές (ιδιοκτήτες – μισθωτές & αγοραστές). Παράδειγμα: Σε περίπτωση μίσθωσης – ενοικίασης ενός διαμερίσματος, βαρύνονται με χρέωση ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής του ακινήτου (ο οποίος ανέθεσε το διαμέρισμα του στην Appavi.com), όπως και ο μισθωτής – ενοικιαστής  (στον οποίο υπέδειξε το ακίνητο η Appavi.com). Αντίστοιχα ισχύει και για περιπτώσεις πωλήσεων.