Εκτιμήσεις

Η εκτίμηση ενός ακινήτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη διαδικασία της πώλησης αυτού. Σύνηθες φαινόμενο στην Ελληνική αγορά ακινήτων, αποτελούν οι κατά βούληση ζητούμενες τιμές μεγάλης μερίδας ιδιοκτητών (άνευ επίσημης έγγραφης εκτίμησης από πιστοποιημένους ή επαγγελματίες πραγματογνώμονες/εκτιμητές), βασιζόμενες σε δικαιολογίες που οι επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων γνωρίζουνε.

Παράδειγμα:

Tο ακίνητο πωλείται στην τιμή αγοράς του.

Στο ακίνητο έχουν τοποθετηθεί επιπλέον χρήματα και δεν είναι ‘φτηνή’ εργολαβική κατασκευή.

Tο διαμέρισμα προοριζότανε για ιδιοκατοίκηση και έχουν τοποθετηθεί εξαιρετικά υλικά τάδε κόστους.

Η τιμή πώλησης ξεκίνησε από το ποσό των (χ) ευρώ και τώρα είναι χαμηλότερη στα (ψ) ευρώ.

Αντίστοιχο διαμέρισμα άλλου ή ιδίου ορόφου έχει πουληθεί στην τάδε τιμή.

Η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος είναι (χ), ενώ η τιμή πώλησης είναι χαμηλότερη αυτής, κλπ.

Υποτιθέμενα, αόριστα ή μη σχετικά μέτρα σύγκρισης όπως τα ανωτέρω παραδείγματα, οδηγούν σε υπέρογκα ή εκτός αγοράς ζητούμενα ποσά και κατά συνέπεια στην έλλειψη ενδιαφέροντος από υποψηφίους αγοραστές.

Η Appavi.com στα πλαίσια του επαγγελματισμού και της προσπάθειας αποφυγής περιπτώσεων όπως οι ανωτέρω, αναλαμβάνει την επίσημη, έγγραφη πραγματογνωμοσύνη ή εκτίμηση του ακινήτου σας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Τα οφέλη από τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι η αδιαμφισβήτητη, έγγραφη και έγκυρη πραγματογνωμοσύνη ή εκτίμηση από ειδικούς, η οποία συμβάλει στην αποφυγή υπερεκτίμησης ή υποτίμησης ενός ακινήτου, στον περιορισμό του κινδύνου μιας χαμένης πώλησης (λόγω άγνοιας της πραγματικής αξίας ενός ακινήτου) και στην προστασία του εκάστοτε ιδιοκτήτη από επίδοξους, βολιδοσκόπους αγοραστές.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με εκτιμήσεις ακινήτων, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com