Εκτιμήσεις

Η εκτίμηση ενός ακινήτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη διαδικασία της πώλησης αυτού. Σύνηθες φαινόμενο στην Ελληνική αγορά ακινήτων, αποτελούν οι κατά βούληση ζητούμενες τιμές μεγάλης μερίδας ιδιοκτητών (άνευ επίσημης εκτίμησης από πιστοποιημένους πραγματογνώμονες/εκτιμητές ή επαγγελματίες μεσίτες ακινήτων), βασιζόμενες σε ισχυρισμούς που οι επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων γνωρίζουνε (π.χ. στο ακίνητο έχουν τοποθετηθεί πολλά χρήματα και δεν αποτελεί ‘φτηνή’ εργολαβική κατασκευή, το διαμέρισμα προοριζότανε για ιδιοκατοίκηση και έχουν τοποθετηθεί ακριβά υλικά τάδε κόστους, κ.ά).

Υποτιθέμενα, αόριστα ή μη σχετικά μέτρα σύγκρισης, οδηγούν σε υπέρογκα ή εκτός αγοράς ζητούμενα ποσά και κατά συνέπεια στην έλλειψη ενδιαφέροντος από υποψηφίους αγοραστές.

Η Appavi.com στα πλαίσια του επαγγελματισμού και της προσπάθειας αποφυγής περιπτώσεων όπως οι ανωτέρω, αναλαμβάνει την επίσημη, έγγραφη πραγματογνωμοσύνη/εκτίμηση του ακινήτου σας με χαμηλό κόστος. Όφέλος από τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί το γεγονός ότι η έγγραφη και έγκυρη πραγματογνωμοσύνη/εκτίμηση, συμβάλει στην αποφυγή υπερεκτίμησης ή υποτίμησης ενός ακινήτου, στον περιορισμό του κινδύνου μιας χαμένης ή ανεπιτυχούς προσπάθειας πωλήσεως (λόγω άγνοιας της πραγματικής αξίας ενός ακινήτου) και στην προστασία του εκάστοτε ιδιοκτήτη γενικότερα (λαμβάνοντας γνώση ο ίδιος αναφορικά με την αξία του περιουσιακού του στοιχείου).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με εκτιμήσεις ακινήτων, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com