Θέσεις Εργασίας


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΩΔ.2019)
ΛΑΡΙΣΑ

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, διατήρηση & διαχείριση πελατολογίου
 • Aναθέσεις & υποδείξεις ακινήτων
 • Ορθή καθοδήγηση & ενημέρωση πελατών
 • Διαπραγμάτευση, διαχείριση & ολοκλήρωση συναλλαγών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικών/Marketing)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, Internet, Windows)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency ή Lower)
 • Δυναμική, υπεύθυνη & ευχάριστη προσωπικότητα
 • Καλή παρουσία & επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης & ολοκλήρωσης συναλλαγών
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 • Σχετική προϋπηρεσία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει πράξεων επί ακινήτων
 • Συνεχής υποστήριξη
 • Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης στον κλάδο των ακινήτων 
Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο: advertise@appavi.com
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.