Θέσεις Εργασίας


ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΩΔ.2022)
ΛΑΡΙΣΑ
 
Το γραφείο στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης, αναζητά ελεύθερους επαγγελματίες (freelancers) συνεργάτες/συνεργάτιδες ως Συμβούλους Ακινήτων για την πόλη της Λάρισας.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, διατήρηση & διαχείριση πελατολογίου
 • Aναθέσεις & υποδείξεις ακινήτων
 • Ορθή καθοδήγηση & ενημέρωση πελατών
 • Διαπραγμάτευση, διαχείριση & ολοκλήρωση συναλλαγών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (επιθυμητοί τομείς: Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικών/Marketing)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, Internet, Windows)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency ή Lower)
 • Δυναμική, υπεύθυνη & ευχάριστη προσωπικότητα
 • Καλή παρουσία & επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (βάσει ωραρίου κατ/των)
 • Γνώση & εμπειρία της ελεύθερης αγοράς 
 • Εμπειρία στον κτηματομεσιτικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει πράξεων/συναλλαγών επί ακινήτων
 • Συνεχής υποστήριξη
 • Προοπτική απεριόριστης εξέλιξης στον κλάδο των ακινήτων 
Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο: advertise@appavi.com
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.