Χρεώσεις

Σημείωση:

Οι χρεώσεις βαρύνουν αμφότερες πλευρές (εκμισθωτή – μισθωτή αναφορικά με μισθώσεις και πωλητή – αγοραστή αναφορικά με πωλήσεις).

Μισθώσεις Κατοικιών

Ένα (1) Μίσθωμα  (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%).

Μισθώσεις Επαγγελματικών Χώρων

Ένα (1) μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

Πωλήσεις Ακινήτων

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως και 15.000 ευρώ χρέωση 1250 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως από 15.001 έως 50.000 ευρώ χρέωση 1500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Για αξίες από 50.001 έως 200.000 ευρώ ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά:

2%  πλέον Φ.Π.Α 24%.

1% πλέον Φ.Π.Α 24 % (Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου).

Για αξίες άνω των 200.001 ευρώ ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά:

4% πλέον Φ.Π.Α 24%.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις χρεώσεις του γραφείου Appavi.com  επικοινωνήστε στο τηλ. 2413 011679.