Χρεώσεις

Σημείωση:

Οι χρεώσεις βαρύνουν αμφότερες πλευρές (εκμισθωτή – μισθωτή αναφορικά με μισθώσεις και πωλητή – αγοραστή αναφορικά με πωλήσεις).

Μισθώσεις Κατοικιών

Ένα (1) Μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

Μισθώσεις Επαγγελματικών Χώρων

Ένα (1) μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

Πωλήσεις Ακινήτων

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως και 28.000 ευρώ χρέωση 1250 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως από 28.001 έως 75.000 ευρώ χρέωση

1500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Για αξίες από 75.001 έως 200.000 ευρώ ισχύει προμήθεια

2%  πλέον Φ.Π.Α 24%.