Χρεώσεις

Σημείωση:

Οι χρεώσεις βαρύνουν αμφότερες πλευρές (εκμισθωτή – μισθωτή).

Δυνατότητα πληρωμής με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard.

Μισθώσεις Κατοικιών

*150 ευρώ   (Μισθώματα έως 200 ευρώ) * Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.

*210 ευρώ   (Μισθώματα από 201 – 250 ευρώ) * Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%.

80% επί του Μισθώματος πλέον Φ.Π.Α 24% (Μισθώματα από 251 ευρώ και άνω).

Μισθώσεις Επαγγελματικών Χώρων

Ένα (1) Μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

70% επί του Μισθώματος πλέον Φ.Π.Α 24%  (Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου).

Πωλήσεις Ακινήτων

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως και 15.000 ευρώ ισχύει χρέωση 900 ευρώ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%).

Αγορές/Πωλήσεις αξίας έως από 15.001 έως 50.000 ευρώ ισχύει χρέωση 1250 ευρώ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%).

Για αξίες από 50.001 έως 200.000 ευρώ ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά:

2%  πλέον Φ.Π.Α 24%.

1% πλέον Φ.Π.Α 24 % (Αποκλειστική Ανάθεση Ακινήτου).

Για αξίες άνω των 200.001 ευρώ ισχύουν τα κάτωθι ποσοστά:

4% πλέον Φ.Π.Α 24%.

Εκτιμήσεις Κατοικιών

120 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% (Ακίνητα εντός πόλεως Λάρισας).

Εκτιμήσεις Επαγγελματικών Χώρων

200 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24% (Ακίνητα εντός πόλεως Λάρισας).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις χρεώσεις της Appavi.com ή τις χρεώσεις υπηρεσιών Διαχείρισης Ακινήτων, επικοινωνήστε με το γραφείο στο τηλ. 2413 011679.