Πωλήσεις

Είναι ευρέως γνωστό στο κλάδο της κτηματαγοράς, ότι ο τομέας των πωλήσεων ακινήτων έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κλυδωνιζόμενος από παράγοντες άμεσα συνδεδεμένους με την οικονομική κρίση (π.χ. μειωμένη αγοραστική δύναμη, έλλειψη χρηματοδότης του ιδιωτικού τομέα -ο οποίος αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε ανεπτυγμένης οικονομίας-, αυξημένη φορολογία, υψηλά ποσοστά ανεργίας, αβεβαιότητα, διστακτικότητα για δανεισμό, κ.α).  Πάραυτα, μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης όπου η αγορά ακινήτων έχασε πάνω από το 60% της αξίας της, υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης για τα οποία όμως θα πρέπει να υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και λογικές προσδοκίες, είτε από πλευράς πωλητών είτε από πλευράς αγοραστών.

Στην Appavi.com γνωρίζοντας και αναλύοντας την κατάσταση της αγοράς, εμμένουμε στην προσπάθεια για την αποτελεσματική προώθηση των προς πώληση ακινήτων, συμβουλεύοντας και καθοδηγώντας τον εκάστοτε πελάτη (ιδιοκτήτη ή υποψήφιο αγοραστή ακινήτου), έτσι ώστε να μην αποκλίνει από τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς, επισημαίνοντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία ενός ακινήτου. Περιπτώσεις όπως υπερεκτιμήσεις ακινήτων και εκτός αγοράς ζητούμενες τιμές, λάθος χειρισμοί σε θέματα διαπραγματεύσεων, απόρριψη υποψηφίων αγοραστών με βάσιμο ενδιαφέρον ή γενικά άγνοια επί θεμάτων κτηματαγοράς, έχουν οδηγήσει αρκετούς ιδιοκτήτες στο να αποτύχουν στην πώληση του ακινήτου τους και αρκετούς υποψηφίους αγοραστές στην αδυναμία/αποτυχία απόκτησης ενός ακινήτου της αρεσκείας τους.

Κύριος στόχος μας στο ακόμη και τώρα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον είναι η προσέλκυση πελατών, οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί μας για την πώληση ή την αγορά ενός ακίνητου, είτε για ιδιόχρηση είτε προς εκμετάλλευση, βασιζόμενοι στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις αναθέσεις ακινήτων προς πώληση ή τις πωλήσεις ακινήτων γενικά, επικοινωνήστε με το γραφείο στα τηλ/να 2413 011679 ή στο e-mail: advertise@appavi.com