Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Appavi.com. Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Appavi.com προϋποθέτει το γεγονός ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους, τότε δεν πρέπει να προχωρήσετε σε χρήση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών ή μη υπηρεσιών της Appavi.com

Συγκεκριμένα:

  • H Appavi.com φέρει το δικαίωμα τροποποίησης, διακοπής, αναθεώρησης, αναστολής και γενικά οποιασδήποτε αλλαγής των υπηρεσιών της ή μέρους αυτών και των προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  • Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου της Appavi.com καθώς αποτελεί πνευματικό δικαίωμα του κατόχου/δημιουργού της.
  • Η Appavi.com επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σε περίπτωση χρησιμοποίησης περιεχομένων της ιστοσελίδας ή μέρους αυτών με σκοπό την αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, και γενικότερα για οποιαδήποτε χρήση, δίχως την προηγούμενη συναίνεση και έγγραφη άδεια της.
  • Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Appavi.com γίνεται με πλήρη ευθύνη των επισκεπτών του στα πλαίσια των κοινώς αποδεκτών συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αντιτίθεται στην ομαλή λειτουργία της Αppavi.com, όπως, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, αλλοίωση πληροφοριών, παρενόχληση ή παραπλάνηση χρηστών, και γενικά οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή να βλάψει την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, η Appavi.com, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της.
  • Η Appavi.com λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την διασφάλιση των περιεχομένων του διαδικτυακού της τόπου. Σε περίπτωση αλλοίωσης ή αποστολής μη πραγματικών στοιχείων – δεδομένων, η Appavi.com δεν δεσμεύεται για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της.
  • Ο διαδικτυακός τόπος της Appavi.com ενδέχεται να περιλαμβάνει παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. Η Appavi.com δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
  • Κάθε χρήση των υπηρεσιών της Appavi.com ή πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.